Jste obětí dopravní nehody nebo pracovního úrazu?
Pomůžeme Vám s náhradou!

Kontaktujte nás

Odškodnění úrazu i jiná odškodnění za újmu na zdraví doznaly s účinností nového občanského zákoníku zásadních změn. Poškození jsou nuceni při uplatnění nároku odškodnění újmy na zdraví podrobně argumentovat a předkládat důkazy k zajištění adekvátního odškodnění.

Činnost spolku PROBONUM z.s. je zaměřena na poskytování pomoci v tíživých životních situacích při uplatňování nároku na náhradu škody a zejména při újmě na zdraví. Pomáháme poškozeným dopravních nehod, pracovních úrazů, nemocech z povolání, při škodě na životě, zdraví a materiální újmě. Dále poskytujeme pomoc obětem trestných činů. Často se stává, že se poškození vůbec nedozví o všech svých nárocích na náhradu škody nebo nedosáhnou odškodnění, na které mají nárok. Důležité je správně posoudit veškeré možné nároky, tyto řádně uplatnit a tím tak maximalizovat výši odškodného.

Více o nás

Z blogu


Další články