Jak postupovat při pracovním úrazu?

Pracovní úraz se může stát prakticky komukoli a kdekoli na pracovišti. Jde o nežádoucí součást profesního života, kterou nelze zcela eliminovat. Ať už jde o drobné poranění nebo vážnější zranění, je důležité vědět, jak správně postupovat. Rychlá a správná reakce může zmírnit následky úrazu a zabránit dalším komplikacím. V tomto článku vám poskytneme praktický návod, jak postupovat při pracovním úrazu.

jak postupovat při pracovním úrazu

Následující kroky vám pomohou zvládnout pracovní úraz efektivně a zodpovědně:

1. Upozorněte ostatní a zabezpečte okolí

Jakmile dojde k pracovnímu úrazu, ihned upozorněte ostatní v bezprostředním okolí, pokud by hrozilo nebezpečí i jim. Zajistěte místo nehody, aby nedošlo k dalším úrazům nebo škodám. Pokud je to nutné, odstraňte potenciální rizika, například vypnutím elektrického proudu, vypnutím a odstavením poškozeného zařízení apod.

2. Pokud jde o kolegu, poskytněte první pomoc

Zjistěte rozsah zranění a okamžitě poskytněte první pomoc zraněnému kolegovi. Pokud je to nutné, přivolejte zdravotnickou pomoc. Pokud jste proškolení v první pomoci, je to velká výhoda, která vám v dané situaci pomůže. Zaměřte se na základní postupy, jako je zastavení krvácení nebo zajištění dýchacích cest, případně naslouchejte pokynům odborníků ze záchranné služby na telefonu do příjezdu sanitky. Pokud se stal úraz vám a nemůže vám pomoci nikdo z kolegů, volejte okamžitě záchrannou službu.

3. Informujte nadřízeného a zajistěte zápis o úrazu

Až pomine bezprostřední nebezpečí a je poskytnuta první pomoc, jako první informujte svého nadřízeného nebo odpovědnou osobu o pracovním úrazu (bezpečnostní technik). Vyplňte formulář o pracovním úrazu a zajistěte, aby byl řádně zaznamenán. Poskytněte přesné informace o době, místě a okolnostech úrazu. Tyto informace jsou důležité pro vyšetření příčin, prevenci podobných incidentů v budoucnu, a také pro účely plnění pojišťovny. Dokumentace by měla obsahovat všechny podrobnosti týkající se úrazu, včetně svědků, času, místa a okolností. Užitečné je pořídit i fotografie.

4. Vyhledejte lékařskou pomoc

Pokud zranění vyžaduje lékařské ošetření, ale nepřivolali jste rychlou záchrannou službu, nezapomeňte raději navštívit lékaře nebo pohotovost. Informujte je, že jde o pracovní úraz, aby byl řádně zdokumentován a nahlášen příslušným orgánům. Dodržujte pokyny lékaře a zajistěte si řádnou rekonvalescenci.

5. Spolupracujte při vyšetřování pracovního úrazu

V případě vážnějšího pracovního úrazu může být nutné provést vyšetřování. Spolupracujte s odpovědnými osobami a poskytněte pravdivé a přesné informace. Nepodceňujte význam těchto vyšetřování, protože mohou odhalit nedostatky v bezpečnostních opatřeních a zabránit podobným nehodám v budoucnu.

Prevence je vždy lepší než náprava, jak úrazům předcházet z pozice zaměstnavatele?

  • Identifikujte příčiny každého pracovního úrazu a zvažte, jakými opatřeními lze podobným incidentům v budoucnu předejít – důkladnější proškolení, lepší ochranné pomůcky, bezpečnější prostředí?
  • Zajistěte, aby všichni zaměstnanci absolvovali školení o bezpečnosti práce a byli informováni o nových bezpečnostních postupech.
  • Upravte bezpečnostní protokoly a postupy tak, aby reflektovaly zjištěné příčiny a zabránily opakování úrazů. Zapojení zaměstnanců do procesu aktualizace bezpečnostních protokolů je klíčové pro vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí.

Pracovní úrazy mohou mít vážné následky jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Správným postupem a prevencí lze však riziko úrazů minimalizovat a zajistit bezpečnější pracovní prostředí pro všechny. Pokud vás toto téma zajímá, přečtěte si také článek Nejčastější pracovní úrazy a jak jim předcházet.

Stal se vám pracovní úraz? Pomůžeme vám s odškodněním!

Kontaktujte nás a sdělte nám váš problém. Poradíme vám, zda lze váš úraz považovat za pracovní. Případně vám můžeme pomoci s celým procesem vyřízení odškodnění.

Štítky: , ,