Jak postupovat při dopravní nehodě

Stali jste se obětí dopravní nehody?

Nejčastější pracovní úrazy

Prodělali jste úraz
v práci?

Řešíte jakékoliv jiné zranění a chtěli byste se poradit s odborníkem?

Svěřte se do našich rukou a my vám pomůžeme získat finanční odškodnění, které vám náleží, v maximální možné výši. Pomůže nám, když se o svém problému rozepíšete v následujícím formuláři. Člen našeho spolku Vás bude kontaktovat.

KDO JSME

Spolek PROBONUM vznikl na základě poptávky po službách zajišťujících pomoc zraněným, poškozeným a pozůstalým. Složitost problematiky daného oboru, jehož řešení není doposud běžnou praxí jak zaměstnavatelů či pojišťoven, tak běžných poškozených občanů, nás vedla k založení spolku.

Mezi členy spolku PROBONUM patří:

  • 1. Lékaři – Mezi členy našeho spolku patří zejména osoby s medicínským vzděláním, kteří disponují potřebnými odbornými znalostmi k posouzení závažnosti Vaší zdravotní újmy.
  • 2. Advokáti – Spolupracujeme rovněž s odborníky z řad advokátních kanceláří, kteří dohlíží na správný průběh celého procesu po právní stránce a zastupují Vás u soudu.
  • 3. Asistenti – Klíčovými osobami celé spolupráce a komunikace s Vámi je tým asistentů, na které se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem či pochybnostmi v průběhu celého procesu.
  • 4. Tým IT.

Celý spolek pracuje bez nároku na honorář v případě neúspěchu ve věci, je tedy v zájmu celého týmu, abychom pro Vás získali nejvyšší možné odškodné.

CÍL SPOLKU PROBONUM

„Jedinou možnou formou odškodnění je finanční náhrada škody.”

Škoda na zdraví je vždy velice nepříjemnou záležitostí lidského života, která ovlivňuje nejen poškozeného, ale i jemu blízké. Rčení, že lidské zdraví si za peníze koupit nelze, je v dnešní době pravdivé bohužel už jen z části. Finanční odškodnění nejen že může pomoci vyrovnat se s následky samými, ale kvalitnější lékařské potřeby (které zdravotní pojišťovna nehradí) mohou velice výrazně usnadnit návrat do běžného života.

Vždy se snažíme najít cestu, jak získat odškodnění po dopravní nehodě nebo za Váš úraz. Pokud si myslíte, že máte nárok na odškodné nebo nesouhlasíte s likvidací pojišťovny, kontaktuje nás a nebojte se nás na cokoliv zeptat.

PODPOŘTE NÁS

Budeme vděčni za každý finanční příspěvek našemu spolku. Příspěvky naší organizaci jsou daňově uznatelné náklady.