Při výkonu zaměstnání Vás může potkat pracovní úraz (nahodilá událost) nebo také nemoc z povolání (působením dlouhodobých faktorů na člověka). Odškodnění pracovního úrazu i odškodnění nemoci z povolání řešíme s našimi klienty často, takže s nimi máme zkušenosti a rádi Vám pomůžeme také. Pokud se Vám v předchozích 3 letech stal pracovní úraz a zaměstnavatel se nemá k jeho likvidaci, ozvěte se nám. Věřte, že více jak 50 % úrazů zůstane neodškodněných. Zároveň 7 z 10 pracovních úrazů má potenciál pro odškodnění v řádu desítek až stovek tisíc korun. Nechte si poradit od odborníků!

odškodnění pracovního úrazu - sanitka

Na co máte nárok při odškodnění pracovního úrazu?

Pracovním úrazem je především poškození zdraví nebo smrt, které zaměstnanec utrpěl při plnění pracovního úkolu. Poškozením zdraví je nejen poškození fyzické, ale i poškození psychické. Pracovním úrazem není úraz, který zaměstnanec utrpí na cestě do zaměstnání a zpět. Za škodu způsobenou pracovním úrazem odpovídá zaměstnavatel, který je pro tento účel ze zákona pojištěn. Nebojte se proto uplatnění Vašeho nároku!

Příkladem velmi častého pracovního úrazu je podvrtnutí kotníku či kolene, jakákoliv zlomenina, pád z výšky, úraz pracovním nástrojem, dopravní nehoda při výkonu povolání, nadýchání se chemikálií, popáleniny. Z dlouhodobého hlediska se mohou projevit i bolesti zad v důsledku zvedání těžkých břemen, onemocnění karpálů, dýchací potíže. Toto je pouze příklad zlomku případů, které jsme již řešili nebo řešíme, 95 % pracovních úrazů je likvidovatelných, ať už v menším či větším rozsahu. Ačkoliv je někdy chyba na straně zaměstnance (nepoužití povinných pracovních pomůcek), stále vám odškodnění náleží, maximálně dojde ke krácení pojistného plnění.

Zaměstnavatelé a pojišťovny s velkou oblibou prosazují názor, že úraz není pracovní, neboť v takovém případě za něj neodpovídají a nejsou tak povinni zaměstnavateli hradit odškodné. Posouzení, zda je určité poškození zdraví pracovním úrazem je otázkou právní, protože pracovní úraz musí splňovat všechny znaky uvedené v zákoníku práce. Právník se při takovém posouzení zpravidla neobejde bez součinnosti lékaře, který blíže určí úrazový děj z medicínského hlediska. Spolupráce těchto dvou osob je tedy více než žádoucí.

Pojišťovny rovněž velice často poukazují na to, že měl zaměstnanec před úrazem zdravotní problémy a že není prokázané, že současný nepříznivý zdravotní stav byl způsobem v tzv. příčinné souvislosti. Je důležité si uvědomit, že pojišťovny mají v „popisu práce“ krátit pojistná plnění co možná nejvíce, neboť se jako ostatní podnikatelé snaží dosáhnout co nejvyšších zisků. Pokud Vám tedy pojišťovna odmítne plnit, neznamená to automaticky, že na peníze nemáte nárok.

Jak postupujeme?

V momentě, kdy se vám stane pracovní úraz nebo trpíte dlouhodobě nemocí z povolání, myslíte určitě hned na to, jak to v budoucnu zvládnete, např. s chodem domácnosti a berlemi nebo při výpadku pravidelného měsíčního příjmu. Od toho tu jsme my, abychom Vám v těchto nahodilých situacích pomohli, uvedli vše do pořádku, a především přišli i s „náplastí“ za vzniklou škodu nebo zranění.

Krátce po prodělání pracovního úrazu nás kontaktujte, sdělte nám Váš příběh a my vám řekneme, co si připravit k zahájení odškodňovacího procesu. Po podpisu smlouvy o spolupráci s námi necháme vypracovat znalecký posudek, který následně uplatníme u pojišťovny. Další složky odškodňovacího procesu můžeme vypracovat v průběhu či na konci léčení, vše se odvíjí od Vaší finanční situace. Pokud by došlo k rozporu při pojistném plnění, i to za Vás vyřídíme. Nemusíte se tedy proplétat pojistnými podmínkami nebo nástrahami právnických listin. Jediných Vaším úkolem je dodat nám potřebné dokumenty a komunikovat.

Pokud jste se dostali do situace, kdy Vám pojišťovna již nějaké peníze proplatila a vy s tím nesouhlasíte, nechte nás bezplatně prověřit, zda pojišťovna postupovala správně. Otevřít můžeme až 4 roky staré úrazy. Co se týče nemoci z povolání, zde je lhůta pro uplatnění započata dnem prokázání nemoci z povolání.