odškodnění dopravní nehody

Na co máte nárok
při odškodnění dopravní nehody?

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích (havárie nebo srážka), při které došlo ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke škodě na majetku v souvislosti s provozem vozidla. Dopravní nehoda je nejčastější příčinou vzniku škody a vždy má svého viníka (nebo viníky). Viník je odpovědný za škodu způsobenou při dopravní nehodě a to v míře svého zavinění. U dopravní nehody se vždy posuzuje míra zavinění jednotlivých účastníků, přičemž toto je zpravidla výsledkem šetření Policie České republiky.

Za dopravní nehodu se nepovažuje pouze střet dvou a více vozidel. Za dopravní nehodu můžeme považovat i střet automobilu s chodcem nebo cyklistou. Za určitých pravidel máte nárok na pojistné plnění i v případě, že nastane dopravní nehoda v důsledku pohybu zvířete ve vozovce. Důležitým faktem při řešení dopravních nehod je, že viník nehody nemá nárok na pojistné plnění, ale spolujezdec viníka ano.

Náhrada škody u dopravních nehod (odškodnění dopravní nehody) podléhá obecně úpravě obsažné v Občanském zákoníku, došlo-li však k dopravní nehodě při výkonu zaměstnání nebo v přímé souvislosti s ním, podléhá náhrada škody úpravě v zákoníku práce. U dopravních nehod, při kterých nebyla způsobena škoda na zdraví a škoda na majetku nepřesáhla 100.000,- Kč není nutné volat policii. K takovému kroku byste ovšem měli přistoupit v tom případě, kdy panuje mezi účastníky shoda na tom, kdo dopravní nehodu zavinil. Je rovněž nutné vyplnit protokol o nehodě pro pojišťovny.

Motorová vozidla musí být ze zákona povinně pojištěna pro případ dopravní nehody, přičemž zákon toto přímo ukládá provozovateli vozidla. V případě dopravní nehody tedy poškozenému vzniká nárok na náhradu škody vůči pojišťovně, s níž má provozovatel vozidla uzavřenu smlouvu o povinném ručení.

Pojišťovny bývají při vyřizování odškodnění za dopravní nehody zpravidla vstřícné, ovšem nenechte se zmást! Pojišťovny mají v popisu práce co možná nejvíce krátit pojistná plnění a tak nejen že Vás na všechny nároky neupozorní, ale velkou většinu jich ani neuznají. Likvidátoři pojistných událostí jsou pak velmi často osoby přímo finančně závislé na pojišťovně.

Proto se vyplatí mít po ruce někoho nestranného, kdo Vám poradí a řekne, zda pojišťovna jedná správně a nekrátí Vám pojistné plnění.

Jak postupujeme?

V momentě, kdy se Vám stane dopravní nehoda, myslíte určitě hned na to, jak to v budoucnu zvládnete, např. bez auta nebo při výpadku pravidelného měsíčního příjmu. Od toho tu jsme my, abychom Vám v těchto nahodilých situacích pomohli, uvedli vše do pořádku, a především přišli i s „náplastí“ za vzniklou škodu nebo zranění.

Po dopravní nehodě nás kontaktujte, sdělte nám Váš příběh a my Vám řekneme, co si připravit k zahájení odškodňovacího procesu. Po podpisu smlouvy o spolupráci s námi necháme vypracovat znalecký posudek, který následně uplatníme u pojišťovny. Další složky odškodňovacího procesu můžeme vypracovat v průběhu či na konci léčení, vše se odvíjí od Vaší finanční situace. Pokud by došlo k rozporu při pojistném plnění, i to za Vás vyřídíme. Nemusíte se tedy proplétat pojistnými podmínkami nebo nástrahami právnických listin. Jediných Vaším úkolem je dodat nám potřebné dokumenty a komunikovat.

Pokud jste se dostali do situace, kdy Vám pojišťovna již nějaké peníze proplatila a vy s tím nesouhlasíte, nechte nás bezplatně prověřit, zda pojišťovna postupovala správně.