Jak postupovat při dopravní nehodě?

Dopravní nehoda je jakákoliv událost, při které došlo ke střetu nebo srážce vozidel, nebo k jinému druhu incidentu souvisejícímu s provozem na silnici. Tyto nehody mohou zahrnovat osobní automobily, motorky, nákladní vozidla, autobusy, cyklisty nebo chodce.

Dopravní nehody mohou mít různou závažnost, od menších škrábanců na vozidlech až po vážná zranění nebo dokonce usmrcení osoby. Příčinou dopravních nehod může být mnoho faktorů, jako jsou nepozornost, překročení povolené rychlosti, nedodržování dopravních pravidel, alkohol nebo drogy, technické závady na vozidlech nebo nepříznivé povětrnostní podmínky.

Je důležité, aby se řidiči vždy snažili dodržovat dopravní pravidla, držet se přiměřené rychlosti, být pozorní na ostatní účastníky silničního provozu a přizpůsobit se aktuálním podmínkám na silnici. Dopravní nehoda se bohužel může stát komukoliv bez ohledu na předchozí řidičskou zkušenost nebo dodržení všech předpisů, protože nehodu může způsobit někdo jiný. V těchto situacích je proto důležité znát, jak při dopravní nehodě postupovat.

Jak postupovat při dopravní nehodě:

1. Výstražná světla, trojúhelník a klid

Ačkoliv to může být sebevíc náročné, zachovejte v první řadě klid. Víme, že můžete být v šoku a nejste schopni racionálně uvažovat. Ujistěte se, že jste v bezpečí a nehrozí žádná další životu ohrožující situace. Pokud je to možné, přesuňte se na bezpečné místo mimo dopravní provoz. Zapněte na autě výstražná světla, aby byli chráněni i ostatní účastníci dopravního provozu a zabezpečte místo nehody výstražným trojúhelníkem.

2. První pomoc

Nejprve se postarejte o své zdraví! Poté postupujte dle typu nehody.

 • Nehoda se zraněním – volejte vždy jako první zdravotnickou záchrannou službu, tedy 155 či univerzálně 112. Správně byste měli volat i Policii ČR, ale díky integrovanému záchrannému systému jsou složky propojené a dispečink informace o nehodě předá také policii. V případě neznalosti postupu první pomoci, pracovníci tísňové linky vše vysvětlí, co do příjezdu odborné pomoci přesně dělat.
 • Nehoda bez zranění – pokud je škoda pouze na majetku (vozidlech či okolí pozemní komunikace), volejte pouze policii, tedy 158. 

Kdy policii volat nemusíte?

 • škoda na vozidlech nepřesáhne 100 000 Kč
 • nikdo není zraněn
 • nebyl poškozen majetek 3. osob, tedy např. veřejné osvětlení, svodidla, přiléhající stavby, zaparkovaná vozidla
 • shodli jste se na tom, kdo je poškozený a kdo je viník

3. Zdokumentujte náležitosti dopravní nehody

To platí zejména v případě, že jste se rozhodli policii nevolat.

Vyplňte pečlivě záznam o dopravní nehodě

 • pokud na to není čas a chcete uvolnit vozovku, postačí vám kontakt a číslo zelené karty a SPZ vozidla, předem ale nafoťte následující:

Zajistěte fotografie místa dopravní nehody

 • detailní poškození vozidel po střetu (včetně SPZ)
 • poškozený majetek 3. osob
 • dopravní situace, ze které bude zřejmé, jak k nehodě došlo – tedy širší záběr komunikace
 • řidičské průkazy obou stran
 • zajistěte kontakt na případné svědky nehody

4. Nahlaste nehodu pojišťovně

 • Jste-li viníkem dopravní nehody, jako řidič nárok na odškodnění nebo opravu vašeho vozidla nemáte. Nicméně důležitým faktem je, že všichni zranění spolujezdci z vašeho auta (byť je to auta viníka), nárok na odškodnění z vašeho povinného ručení MAJÍ. V tomto případě nahlaste nehodu na své pojišťovně.
 • Nejste-li viníkem dopravní nehody – ohlašte nehodu pojišťovně viníka a postupujte podle jejich pokynů.
 • Je také dobré sledovat postup opravy vozidla a pravidelně se informovat o jejím průběhu.

Nezapomínejte na to, že v tomto krátkém článku nedokážeme popsat scénáře pro každou dopravní nehodu do detailu. Každá situace je individuální, a proto není od věci si nechat poradit od odborníků.

Jak Vám můžeme při dopravní nehodě pomoci?

Jsme připraveni vám pomoci s širokým záběrem problémů: pokud jste při dopravní nehodě utrpěli zranění či měli škodu na vozidle. Na co vše máte případně nárok?

Po dopravní nehodě nás kontaktujte, sdělte nám Váš příběh a my Vám řekneme, co si připravit k zahájení odškodňovacího procesu. Po podpisu smlouvy o spolupráci s námi necháme vypracovat znalecký posudek, který následně uplatníme u pojišťovny. Další složky odškodňovacího procesu můžeme vypracovat v průběhu či na konci léčení, vše se odvíjí od Vaší finanční situace. Pokud by došlo k rozporu při pojistném plnění, i to za Vás vyřídíme. Nemusíte se tedy proplétat pojistnými podmínkami nebo nástrahami právnických listin. Jediných Vaším úkolem je dodat nám potřebné dokumenty a komunikovat.

Pokud jste se dostali do situace, kdy Vám pojišťovna již nějaké peníze proplatila a vy s tím nesouhlasíte, nechte nás bezplatně prověřit, zda pojišťovna postupovala správně.

Upozornění: tento článek je pouze obecným pojednáním o tématu a nezohledňuje všechny právní aspekty dané situace. Pro přesnější a úplné informace nás kontaktujte individuálně.

Štítky: , ,