Účelně vynaložené náklady spojené s léčením jsou takové náklady, které byly vynaloženy k obnovení zdraví nebo ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného a nejsou kryty všeobecným zdravotním pojištěním. Pro uplatnění nároku je třeba účelně vynaložené náklady řádné prokázat a doložit. Nezapomeňte proto uchovávat veškeré stvrzenky a jiné doklady o platbách! Právo na náhradu těchto nákladů náleží vždy tomu, kdo je vynaložil.

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením

Příklady účelně vynaložených nákladů: náhrada cestovních výdajů při cestě k lékaři, náhrada nákladů spojených s pohřbem, náklady na speciální pomůcky, náklady na rehabilitaci, náklady na pečovatelskou službu, náklady na dietní stravu.

Tipy na zajímavé články v blogu – náklady spojené s léčením