Výhřez ploténky bederní páteře a další onemocnění páteře jako nemoc z povolání

Od 1. ledna 2023 je možné odškodňovat pacienty se závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací (spadá zde i výhřez ploténky bederní páteře).

Zvýšené riziko je zejména u pracovníků, jejichž výkon práce je spojen s opakovanou ruční manipulací s břemeny, nebo pokud pracovník opakovaně zaujímá nepřijatelnou polohu trupu, také hlavně při souběžném výskytu obou jmenovaných nepříznivých faktorů. Nejčastěji se problém týká zaměstnanců ve stavebnictví, skladníků, řidičů kamionů nebo kancelářských pracovníků, kteří stráví hodně času před počítačem – i ti mohou být vystaveni nadměrnému tlaku na bederní páteř.

výhřez ploténky bederní páteře

Kritéria stanovení nemoci z povolání jsou velmi přísná a musí být splněna řada podmínek

 • Vyšetření neurologem, který diagnostikuje chronické onemocnění páteře požadovaného stupně a jsou jednoznačně vyloučeny jiné diagnózy jako příčina onemocnění (úraz, vrozené vady páteře).
 • Vyšetření magnetickou rezonancí potvrdí požadovaný stupeň nálezu na bederní páteři.
 • Byly splněny předběžné podmínky: minimálně 3 roky práce či 60 směn/rok, kde se vyskytovalo časté ohýbání nebo úklony trupu při zvedání a přemisťování těžkých břemen, dlouhodobá pracovní neschopnost pro onemocnění bederní páteře nejméně 1 rok.

Pokud jsou splněna kritéria, lékař pacienta objedná k ověření nemoci z povolání na Středisko nemoci z povolání, které následně zajistí posouzení pracovních podmínek krajskou hygienickou stanicí. Pokud hygienická stanice vyhodnotí pracovní podmínky na pracovišti postiženého jako splňující kritéria pro vznik nemoci z povolání, může ji Středisko nemoci z povolání uznat.

Parametry určující chronické onemocnění bederní páteře včetně výhřezu ploténky:

Neurologické vyšetření:

 • Bolesti v bederní páteři při pohmatu
 • Omezení pohybu v bederní páteři
 • Porušená citlivost v nohou
 • Oslabená svalová síla
 • EMG průkaz poškození nervu

Magnetická rezonance:

 • Snížení meziobratlové ploténky
 • Výhřez ploténky
 • Posun obratle
 • Artróza obratlových kloubů

Co je to výhřez ploténky bederní páteře?

Meziobratlová ploténka je pružná tkáň, která spojuje obratle a umožňuje pohyb mezi nimi. Má rosolovité jádro, které obaluje pevný prstenec. Pokud dojde k situaci, že se jádro dostane z prstence ven, dojde ke dráždění nervů, které vystupují z prostorů mezi obratli a vznikají bolesti, poruchy citlivosti, svalová slabost, potíže při chůzi. Může dokonce dojít až k problémům s vyměšováním.

Jaké jsou nejčastější příčiny výhřezu ploténky?

 • Dlouhodobé vadné držení těla s oslabeným svalovým korzetem – břišní a zádové svalstvo
 • Opotřebení plotének spojené s věkem
 • Nadměrná zátěž, jednostranné přetěžování páteře
 • Úrazy
 • Často při prudkém pohybu, nejčastěji z předklonu a narovnání se

Typické projevy výhřezu ploténky?

 • Bolesti, které „střílí“ do jedné či obou nohou
 • Snížení citlivosti na nějaké části končetiny
 • Brnění, mravenčení
 • Oslabená svalová síla končetiny – porucha chůze do schodů, zakopávání

Jak probíhá diagnostika?

Diagnózu určí lékař na základě fyzikálního vyšetření spolu se zobrazovacími metodami.

 • Magnetická rezonance – nejlepší způsob, jak potvrdit diagnózu vyhřezlé ploténky a vyloučit jinou příčinu potíží
 • CT, RTG
 • EMG – elektromyografie – vyšetření elektrické aktivity svalů a nervů na dolních končetinách

Věděli jste, že…

 • Výhřez ploténky bederní páteře se vyskytuje nejčastěji mezi 30 až 50 lety?
 • Nejčastěji se vyskytuje mezi 4.–5. bederním obratlem?
 • V nejzávažnějším případě může výhřez poškodit funkci močového měchýře?

Výhřez ploténky bederní páteře – prevence

Prevence výhřezu ploténky je klíčová nejen pro lidi pracující v rizikových povoláních, ale téměř pro každého z nás. Důležité je správně zvedat těžké břemena, udržovat správnou polohu těla při sedavé práci, pravidelně cvičit s důrazem na posilování svalů páteře a pravidelně se protahovat.


Trpíte výhřezem ploténky bederní páteře?

Kontaktujte nás a sdělte nám váš problém. Poradíme vám, zda lze výhřez ploténky bederní páteře považovat za nemoc z povolání i ve vašem případě. Případně vám můžeme pomoci s celým procesem vyřízení odškodnění.

Štítky: , ,