Výhřez meziobratlové ploténky jako nemoc z povolání

Výhřez meziobratlové ploténky jako nemoc z povolání

Výhřez meziobratlové ploténky je bolestivé a dlouhodobě trvající onemocnění, které může mít značný dopad na kvalitu života a pracovní schopnosti nemocného. Přestože není vždy způsoben pracovním zatížením, může být v určitých případech uznán jako nemoc z povolání. Od 1. ledna 2023 je totiž možné odškodňovat pacienty i s výhřezem meziobratlové…

Výhřez ploténky bederní páteře a další onemocnění páteře jako nemoc z povolání

Výhřez ploténky bederní páteře a další onemocnění páteře jako nemoc z povolání

Od 1. ledna 2023 je možné odškodňovat pacienty se závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací (spadá zde i výhřez ploténky bederní páteře). Zvýšené riziko je zejména u pracovníků, jejichž výkon práce je spojen s opakovanou ruční manipulací s břemeny, nebo pokud pracovník opakovaně zaujímá nepřijatelnou polohu…

Nejčastější nemoci z povolání – kdo je ohrožen nejvíce?

Nejčastější nemoci z povolání – kdo je ohrožen nejvíce?

Nemoci z povolání jsou širokým souborem onemocnění, která vznikají v souvislosti s výkonem práce. Podle zákona o nemocenském pojištění se za nemoc z povolání považuje takové onemocnění, které bylo způsobeno vlivem škodlivých faktorů v pracovním prostředí nebo v souvislosti s pracovní činností. Nemoci z povolání mohou mít různé příčiny, projevy…