Výhřez meziobratlové ploténky jako nemoc z povolání

Výhřez meziobratlové ploténky jako nemoc z povolání

Výhřez meziobratlové ploténky je bolestivé a dlouhodobě trvající onemocnění, které může mít značný dopad na kvalitu života a pracovní schopnosti nemocného. Přestože není vždy způsoben pracovním zatížením, může být v určitých případech uznán jako nemoc z povolání. Od 1. ledna 2023 je totiž možné odškodňovat pacienty i s výhřezem meziobratlové…

Jak postupovat při pracovním úrazu?

Jak postupovat při pracovním úrazu?

Pracovní úraz se může stát prakticky komukoli a kdekoli na pracovišti. Jde o nežádoucí součást profesního života, kterou nelze zcela eliminovat. Ať už jde o drobné poranění nebo vážnější zranění, je důležité vědět, jak správně postupovat. Rychlá a správná reakce může zmírnit následky úrazu a zabránit dalším komplikacím. V tomto…

Bolestné při pokousání psem – na odškodnění máte nárok téměř vždy

Bolestné při pokousání psem – na odškodnění máte nárok téměř vždy

Při pokousání psem prožívá poškozený nepříjemný a bolestivý stav, který může mít vážné následky pro jeho zdraví. Psi mohou přenést některé z nemocí (nejzávažnější je vzteklina), rána se může zanítit, po jizvách často vzniká estetický defekt. Málo se však mluví o psychických problémech, které také nastávají – fóbie ze psů, post-traumatické…

Nejčastější pracovní úrazy a jak jim předcházet

Nejčastější pracovní úrazy a jak jim předcházet

Vznik pracovních úrazů je bohužel stále velmi častý ve většině odvětví průmyslu i služeb. Každý rok dojde k tisícům úrazů, které mohou mít závažné následky pro zaměstnance i zaměstnavatele. Mezi nejčastější pracovní úrazy patří pády, řezná zranění, popáleniny, poranění způsobená těžkými předměty nebo pracovními stroji a zařízeními, a také úrazy…

Výhřez ploténky bederní páteře a další onemocnění páteře jako nemoc z povolání

Výhřez ploténky bederní páteře a další onemocnění páteře jako nemoc z povolání

Od 1. ledna 2023 je možné odškodňovat pacienty se závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací (spadá zde i výhřez ploténky bederní páteře). Zvýšené riziko je zejména u pracovníků, jejichž výkon práce je spojen s opakovanou ruční manipulací s břemeny, nebo pokud pracovník opakovaně zaujímá nepřijatelnou polohu…

Nejčastější nemoci z povolání – kdo je ohrožen nejvíce?

Nejčastější nemoci z povolání – kdo je ohrožen nejvíce?

Nemoci z povolání jsou širokým souborem onemocnění, která vznikají v souvislosti s výkonem práce. Podle zákona o nemocenském pojištění se za nemoc z povolání považuje takové onemocnění, které bylo způsobeno vlivem škodlivých faktorů v pracovním prostředí nebo v souvislosti s pracovní činností. Nemoci z povolání mohou mít různé příčiny, projevy…