Bodové ohodnocení bolestného a jeho novelizace

Co je to bolestné? Pokud bychom tento pojem nechtěli zdlouhavě rozvádět, stačilo by  stručně uvést „peníze za úraz“. My si ale vysvětlíme, jaká je definice bolestného a jak se takové bolestné počítá.

Bodové ohodnocení bolestného a jeho novelizace

Co je bolestné

Jak už jsme zmínili v článku výše, bolestné je náhrada nemajetkové újmy na zdraví a kompenzuje se finanční odměnou. Bolestné je jednou z náhrad, které řešíme v procesu odškodnění úrazu a většinou se zpracovává jako první, krátce po úrazu. Bolestné můžete získat při úrazu v práci, při dopravní nehodě, ale i při nemoci z povolání. Neméně častým jevem je bolestné při úrazu ve škole či sportu na organizovaných pracovištích.

Bolestné nemusí být jednorázovou položkou. Většinou rozlišujeme bolestné primární, tedy spojené bezprostředně s úrazovým dějem, např. okamžik zlomení nohy a vytrpění bolesti spojené s tím. Pokud nastanou komplikace s hojením nebo si úraz vyžaduje operaci, zohledňujeme tzv. sekundární bolestné. Operací může být i několik a stále to počítáme do bolestného. Důležité je také dodat, že bolestné se sčítá, zejména u mnohočetných úrazů (např. pokud pád z kola zanechal zlomená žebra, protrženou plíci, pohmožděné rameno).

Jak se bolestné počítá?

Vzhledem k tomu, že práh bolesti máme každý nastavený jinak, byla pro sjednocení a lepší hodnocení bolesti sestavena tabulka úrazů s přiřazeným bodovým ohodnocením. Říká vám něco diagnóza S.931? Pak jste se určitě setkali s vymknutým kotníkem, který se pod tímto kódovým označením skrývá. V případě pracovního úrazu by vám náleželo 100 b.

Nejlepší ohodnocení bolesti a zároveň nejvyšší váhu u případného jednání u soudu, bude mít bolestné, které vám sepíše soudní znalec v podobě znaleckého posudku s kulatým razítkem. Jenom tak budete mít jistotu, že neopomene dílčí položky, které tvoří celkovou výši bodového hodnocení. Bolestné vám může vyhodnotit i váš ošetřující lékař, ortoped či operatér. Zde je však riziko, že posudek nebude komplexní a vy se tak připravíte o peníze. Neznamená to však, že by vás chtěl lékař ochudit nebo vám nechtěl dopřát. Většina lékařů nemá zkušenost s metodikou sestavování znaleckého posudku a uvádí pouze „nejdůležitější“ položky. Kdo zná přísloví, že halíře dělají talíře, tak pochopí, že dílčí malé položky mohou být ve výsledku stejně bodově i finančně ohodnocené, jako např. samotná zlomenina.

Bodové ohodnocení bolestného – příklad

Uvedeme si to na příkladu, ve kterém nám bude figurovat autem sražený cyklista, který spadnul z kola.

Cyklista spadnul při pádu na rameno a zlomil si žebro. Jelikož na zemi ležel kus plechu, odřel si nohu na stehni v délce 10 cm. Rameno si nevyžádalo operaci, proto bolestné je konečné.

Zlomené žebro20 b.
Vymknutí ramene50 b.
Řezná rána na stehni povrchová á 1 cm=2b.  10 cm x 2 b. = 20 b.
Otřes mozku lehký 20 b.
Celkem110 b. 

U tohoto pádu z kola, kde jsou mnohačetná zranění, je důležité, aby záchranář či ošetřující lékař uvedl do lékařské zprávy všechna zranění, která jsou zřejmá, byť jsou banální, jako např. řezná rána na stehni. V tomto případě to našemu cyklistovi přineslo stejné body jako zlomenina žebra či otřes mozku.

Novelizace bodového ohodnocení bolestného

Důležitým milníkem v hodnocení bolestného u pracovních úrazů či nemocí z povolání je novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb., která upravuje hodnotu jednoho bodu z 250 Kč na 370 Kč (v případě, že úraz se stal v roce 2022). Resp. zvýšení hodnoty bodu by mělo odpovídat 1 % průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém vznikl samotný úraz. Bolestné u pracovních úrazů je nyní stejně hodnocené, jako úraz z dopravní nehody, kde hodnota jednoho bodu odpovídá rovněž 1 % průměrné mzdy. Novela vstoupila v platnost 1. 1. 2023 a lze jej uplatnit i zpětně u případů, ve kterých ještě nebylo o bolestném rozhodnuto. Navýšení bodového ohodnocení platí i pro ztížení společenského uplatnění (lidově trvalé následky), ale o tom si povíme zas příště.

Štítky: , ,