Věcná škoda (nebo přesněji majetková újma) se definuje jako škoda vzniklá nikoliv na zdraví poškozeného, ale na věcech v jeho vlastnictví. Věcná škoda se primárně nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Pro určení výše škody je rozhodná hodnota zničených nebo poškozených věcí.

věcná škoda

Nejedná se přitom pouze o škodu skutečnou, ale i o ušlý zisk. Např. pokud Vám byla způsobena škoda na vozidle se kterým podnikáte, máte nárok nejenom na náklady na opravu vozidla, ale i náhradu za ztrátu na zisku z důvodu nepojízdnosti vozidla.