Při odškodnění za psychickou újmu pozůstalých je třeba vzít v úvahu všechny platné právní předpisy, protože existují jasná kritéria pro uplatnění nároku na odškodnění.

Pozůstalí musí prokázat, že utrpěli psychickou újmu v důsledku úmrtí blízké osoby. To může zahrnovat prokázání diagnózy psychického onemocnění nebo prokázání závažnosti a trvání psychického utrpení. To vyžaduje i předložení odborných posudků nebo důkazů, které prokazují souvislost mezi úmrtím a psychickou újmou pozůstalých.

Toto velmi citlivé téma je důležité konzultovat se zkušenými advokáty, kteří mají úplný přehled o konkrétních právních předpisech. Náš spolek Probonum pro lidi v nouzi vám může pomoci, proto nás neváhejte kontaktovat.

Tipy na zajímavé články v blogu – psychická újma pozůstalých