Bolestné při pokousání psem – na odškodnění máte nárok téměř vždy

Při pokousání psem prožívá poškozený nepříjemný a bolestivý stav, který může mít vážné následky pro jeho zdraví. Psi mohou přenést některé z nemocí (nejzávažnější je vzteklina), rána se může zanítit, po jizvách často vzniká estetický defekt. Málo se však mluví o psychických problémech, které také nastávají – fóbie ze psů, post-traumatické stresové poruchy a mnoho dalších.

Víte ale, že v případě pokousání psem máte právo na odškodnění za utrpěnou újmu na zdraví? V našem článku se dozvíte, jak při pokousání psem postupovat a jakou výši odškodnění můžete očekávat.

bolestné při pokousání psem

Nejčastější důvody pokousání psem

Existuje několik důvodů, proč se pes může rozhodnout kousnout člověka. Je důležité porozumět těmto důvodům a přijmout na straně majitelů psů účinná opatření k prevenci podobných situací.

  • Venčení bez vodítka a náhubku – pokud by všichni majitelé důsledně dodržovali závazné obecní vyhlášky a povinnost mít psa na vodítku a s náhubkem, počet incidentů by byl minimální.
  • Pes bez dozoru – v případě, že pes majiteli uteče z otevřené branky nebo je dokonce puštěn bez dozoru schválně, riziko, že se něco stane, se mnohonásobně zvyšuje.
  • Strach nebo stres – psi mohou reagovat agresivně, když jsou vystaveni situacím, které je děsí nebo se cítí ohroženě. Například pokud se pes cítí ohrožený cizím člověkem nebo jiným zvířetem, může zareagovat kousnutím. Je to pro něj obranný mechanismus.
  • Bolest nebo nemoc – pokud pes trpí bolestí nebo je nemocný, může se stát agresivním a reagovat kousnutím. Je důležité pečlivě sledovat chování svého psa a zajistit mu včasnou veterinární péči, pokud se objeví neobvyklé nebo agresivní chování.
  • Špatná výchova a socializace – majitelé by měli také dbát na to, aby jejich pes byl dobře socializovaný a měl adekvátní výcvik. Sociální izolace může vést k agresivnímu chování psa. Je důležité psa učit správnému chování a posilovat pozitivní interakce s lidmi a jinými zvířaty. Důsledné tréninkové metody a pozorná péče jsou klíčem k prevenci agresivního chování.

Tyto důvody nám stanovily základní kontext, co pokousání může předcházet – přejděme nyní k situaci, kdy dojde ke konkrétnímu napadení.

Jak postupovat při pokousání psem?

Zavolejte policii a vyhledejte lékařskou pomoc

Pokud jste byli napadeni psem, obecně se doporučuje zavolat policii, aby celou událost zaznamenala a identifikovala majitele psa. Může se totiž stát, že půjde o volně pobíhající zvíře, které svému majiteli uteklo, takže v tom případě nemá zraněný žádnou možnost, jak cokoliv o psu zjistit. Je také možné, že majitel psa z místa incidentu uteče nebo nebude chtít za celou situaci převzít zodpovědnost. Policie vše prošetří a zadokumentuje. Policisté vám na místě nehody také mohou pomoci se zavoláním sanitky s následným transportem do nemocnice. Pokud je to možné, pořiďte si fotografie zranění a místa napadení i vy sami.

Vyhledat lékařskou pomoc se doporučuje vždy, a to i bez ohledu na subjektivní i objektivní závažnost zranění. Jak jsme již zmínili, při pokousání psem může nastat přenos opravdu vážných nemocí, jako je vzteklina, tetanus, různé infekce nebo jiná onemocnění. V nemocnici ránu ošetří, zašijí, vyhodnotí situaci a přistoupí k očkování či předepíšou vhodná antibiotika či léky na bolest. Co se týká právního nároku na odškodnění, je důležité, aby vystavili lékařskou zprávu o zranění, která bude sloužit jako důkaz pro nárok na odškodnění.

Zažádejte o odškodnění u majitele psa nebo jeho pojišťovny

Za svého psa má vždy zodpovědnost jeho majitel (nebo také osoba, které byl pes svěřen), proto je velmi důležité s ním zůstat v kontaktu. Po majiteli lze požadovat odškodnění za způsobenou bolest i další problémy. V případě, že má majitel psa smluvní pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou psem, můžete se obrátit přímo na jeho pojišťovnu, v praxi je to však spíše vzácný případ. V případě, že se viníka nepodaří identifikovat nebo nemá pojištění a nechce odškodnění zaplatit, můžete se obrátit na náš spolek Pro Bonum – poradíme vám, jak přesně postupovat při řešení odškodnění za škodu způsobenou zajištěným i nezajištěným psem.

K uplatnění bolestného při pokousání psem budete mimo jiné potřebovat:

  • lékařskou zprávu o způsobeném zranění
  • policejní protokol se zadokumentovaným spisem o napadení
  • ideálně fotografie vyobrazující utrpěné zranění a fotografie z místa napadení
  • doklady o nákladech spojených s léčením, ošetřením, pracovní neschopností atd.
  • doklady o případné věcné škodě (oblečení atd.)

Jaké druhy odškodnění jsou při pokousání psem nejčastější?

Výše odškodnění se odvíjí od závažnosti zranění a jeho následků. Zde je několik příkladů:

Bolestné v případě pokousání psem se řídí metodikou Nejvyššího soudu, která definovala bodovou škálu s ohledem na různé druhy zranění a jejich závažnost. Bolestné se může pohybovat od několika tisíc až do milionu korun.


Nejste spokojeni s náhradou, kterou jste za pokousání psem obdrželi?

Pokud nesouhlasíte s výší odškodnění, kterou vám nabídne majitel psa nebo jeho pojišťovna, můžete se obrátit náš spolek Pro Bonum. Naši zkušení advokáti Vám poradí a pomohou s přípravou nutných právních kroků.

Štítky: , , ,