Výhřez meziobratlové ploténky jako nemoc z povolání

Výhřez meziobratlové ploténky je bolestivé a dlouhodobě trvající onemocnění, které může mít značný dopad na kvalitu života a pracovní schopnosti nemocného. Přestože není vždy způsoben pracovním zatížením, může být v určitých případech uznán jako nemoc z povolání. Od 1. ledna 2023 je totiž možné odškodňovat pacienty i s výhřezem meziobratlové ploténky, pokud nastal v důsledku dlouhodobého přetěžování těžkou fyzickou prací. Již jsme psali o poškození bederní páteře, článek si můžete přečíst zde, nyní se zaměříme na ploténky meziobratlové.

výhřez meziobratlové ploténky

Co je výhřez meziobratlové ploténky?

Výhřez meziobratlové ploténky je onemocnění, které může být způsobeno nebo zhoršeno pracovními podmínkami, zejména v povoláních s vysokou fyzickou zátěží. Meziobratlové ploténky jsou pružné vazivové struktury umístěné mezi jednotlivými obratli páteře. Jejich hlavní funkcí je tlumení nárazů a ohebnost páteře. Výhřez nastává, když se jádro ploténky vysune ven z jejího původního prostoru. Tím dochází k tlaku na okolní nervové struktury, což způsobuje bolest, necitlivost nebo slabost v končetinách a další příznaky.

Příčiny výhřezu ploténky

Výhřez meziobratlové ploténky může být způsoben různými faktory, jako jsou degenerativní změny, úrazy nebo nadměrné zatížení páteře. V pracovním prostředí mohou být rizikové zejména profese spojené s těžkou fyzickou námahou, zvedáním a přenášením těžkých břemen, vibracemi nebo dlouhodobým sezením v nevhodných polohách bez adekvátního ergonomického uspořádání pracoviště. Riziko se zvyšuje s věkem a nedostatkem pravidelného cvičení.

Symptomy a diagnostika

Typickými symptomy výhřezu meziobratlové ploténky jsou bolesti zad, které mohou vystřelovat do končetin, a to až do prstů. Diagnostika spočívá v klinickém vyšetření a potvrzení pomocí zobrazovacích metod, jako je magnetická rezonance (MRI).

Výhřez jako nemoc z povolání

V České republice je možné uznání výhřezu meziobratlové ploténky jako nemoci z povolání v případě, že lze prokázat souvislost s pracovní činností. To vyžaduje komplexní posouzení pracovní anamnézy a okolností vzniku onemocnění. Klíčovým faktorem je prokázání přímé souvislosti mezi pracovními podmínkami a vznikem onemocnění. Zaměstnavatel i zaměstnanec by měli mít dostatečnou dokumentaci o pracovní zátěži, ergonomických rizicích a případných dřívějších potížích s páteří.

Prevence a řešení

Prevence výhřezu ploténky je zásadní. Zaměstnavatelé by měli zajistit bezpečné pracovní podmínky, pravidelná školení o správných technikách zvedání a přenášení břemen a vhodné ergonomické vybavení. Zaměstnanci by měli dbát na správné držení těla, pravidelné protahování a posilování zádových svalů.

Pokud k výhřezu meziobratlové ploténky přesto dojde, je důležité okamžité ošetření a léčba. V závažnějších případech může být nutná operace. Rehabilitace a fyzioterapie jsou nezbytné pro postupné zotavení a návratu do práce. Zaměstnavatel by měl poskytnout možnost úpravy pracovních podmínek a postupné zapracování se po návratu z pracovní neschopnosti.

Léčba zahrnuje léky proti bolesti, fyzioterapii, a v některých případech i chirurgický zákrok.

Uznání výhřezu ploténky jako nemoci z povolání může pomoci zajistit adekvátní kompenzaci a podporu pro postiženého zaměstnance. Zároveň to může motivovat zaměstnavatele k dalšímu zlepšování bezpečnostních opatření a prevenci podobných případů v budoucnu. Výhřez meziobratlové ploténky může výrazně ovlivnit kvalitu života a pracovní schopnost jedince. Je důležité, aby zaměstnavatelé i zaměstnanci byli informováni o rizicích a přijímali opatření k prevenci tohoto onemocnění.

Kritéria stanovení nemoci z povolání jsou velmi přísná a musí být splněna řada podmínek

  • Vyšetření neurologem, který diagnostikuje chronické onemocnění páteře požadovaného stupně a jsou jednoznačně vyloučeny jiné diagnózy jako příčina onemocnění (úraz, vrozené vady páteře).
  • Vyšetření magnetickou rezonancí potvrdí požadovaný stupeň nálezu na meziobratlových ploténkách.
  • Byly splněny předběžné podmínky: minimálně 3 roky práce či 60 směn/rok, kde se vyskytovalo časté ohýbání nebo úklony trupu při zvedání a přemisťování těžkých břemen, dlouhodobá pracovní neschopnost pro onemocnění páteře nejméně 1 rok.

Pokud jsou splněna kritéria, lékař pacienta objedná k ověření nemoci z povolání na Středisko nemoci z povolání, které následně zajistí posouzení pracovních podmínek krajskou hygienickou stanicí. Pokud hygienická stanice vyhodnotí pracovní podmínky na pracovišti postiženého jako splňující kritéria pro vznik nemoci z povolání, může ji Středisko nemoci z povolání uznat.


Tento článek byl vytvořen s cílem poskytnout ucelený pohled na problematiku výhřezu meziobratlové ploténky v kontextu pracovního prostředí. Pokud máte další dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit.


Trpíte výhřezem meziobratlové ploténky?

Kontaktujte nás a sdělte nám váš problém. Poradíme vám, zda lze výhřez ploténky považovat za nemoc z povolání i ve vašem případě. Případně vám můžeme pomoci s celým procesem vyřízení odškodnění.

Štítky: , ,