Nejčastější nemoci z povolání – kdo je ohrožen nejvíce?

Nemoci z povolání jsou širokým souborem onemocnění, která vznikají v souvislosti s výkonem práce. Podle zákona o nemocenském pojištění se za nemoc z povolání považuje takové onemocnění, které bylo způsobeno vlivem škodlivých faktorů v pracovním prostředí nebo v souvislosti s pracovní činností. Nemoci z povolání mohou mít různé příčiny, projevy a následky. Některé z nich jsou akutní, jiné chronické. Některé z nich jsou léčitelné, jiné ne. Některé z nich jsou zřejmé, jiné se projevují až po dlouhé době. V každém případě jsou nemoci z povolání závažným problémem, který má negativní dopad na zdraví, kvalitu života a pracovní schopnost zaměstnanců.

nejčastější nemoci z povolání

Nejčastější nemoci z povolání v České republice

Práce je nedílnou součástí našeho života, ale mnoho lidí si neuvědomuje, že právě jejich každodenní zaměstnání může mít na zdraví negativní dopad. Existuje celá řada nemocí, které jsou spojeny s konkrétními povoláními.

V České republice se každoročně hlásí tisíce případů nemocí z povolání. Pro zajímavost, v roce 2020 bylo celkem hlášeno více než 4,5 tisíce případů nemocí z povolání, z toho cca 4 tisíce bylo jako nemoci z povolání skutečně uznáno.

Mezi 5 nejčastějších nemocí z povolání v České republice za posledních 10 let patří:

  • syndrom karpálního tunelu
  • kontaktní alergický ekzém
  • svrab
  • astma
  • pneumokonióza – onemocnění plic

Nemocí z povolání však existuje mnohem více, nejčastěji je dělíme podle stereotypních pracovních činností nebo škodlivosti pracovního prostředí. Některé z těch nejčastějších probereme více do detailu.

Nemoci dýchacího ústrojí

Lidé pracující v některých průmyslových odvětvích, mezi které patří těžební průmysl, stavebnictví nebo chemická výroba, mohou být i přes všechna opatření vystaveni škodlivému působení polétavých částic nebo nebezpečných výparů ze vzduchu. To může vést k různým nemocem dýchacího ústrojí, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc nebo pneumokonióza.

Nemoci pohybového systému způsobené stereotypními pohyby

Lidé, kteří dlouhodobě vykonávají stereotypní pohyby, jsou náchylnější k onemocněním jako je syndrom karpálního tunelu. Patří mezi ně zaměstnanci pracující s PC nebo například stavební dělníci vystaveni náročné práci s těžkými stroji s vibracemi.

Syndrom karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu (Syndroma canalis carpi) je dlouhodobě nejčastější nemoc z povolání v České republice. Jedná se o kompresivní neuropatii středního nervu v zápěstí, která vzniká v důsledku přetěžování ruky nebo působením vibrací na ruku. Typickými příznaky jsou bolest, brnění či mravenčení, náhlá slabost i ztráta citlivosti v prstech. Syndrom karpálního tunelu může vést k trvalému poškození nervů a svalů ruky, pokud není včas léčen.

Syndrom karpálního tunelu se vyskytuje u zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s opakovanými pohyby ruky, například psaním na klávesnici, šitím, montáží, obsluhou strojů, hraním hudebních nástrojů nebo sportováním. Syndrom karpálního tunelu z povolání postihuje podstatně více žen než mužů.

Nemoci pohybového systému způsobené sedavým zaměstnáním

Lidé, kteří tráví většinu svého pracovního dne sezením, jako jsou programátoři, účetní nebo řidiči, často trpí problémy s páteří a svaly. Mezi tyto problémy patří bolesti zad, svalové napětí a problémy s držením těla a různé svalové dysbalance.

Nemoci způsobené působením chemických látek

Lidé pracující v laboratořích, v chemickém průmyslu nebo v zemědělství, jsou vystaveni různým chemickým látkám, které mohou mít negativní dopad na jejich zdraví. To může zahrnovat otravy, popáleniny nebo dlouhodobé chronické nemoci, jako například kontaktní alergický ekzém.

Kontaktní alergický ekzém

Druhou nejčastější nemocí z povolání v České republice je kontaktní alergický ekzém (Dermatitis contacta allergica). Jedná se o zánět kůže vznikající stykem kůže s alergenem. Aktivované imunitní buňky pak do kůže uvolňují dráždivé látky. Typickými příznaky jsou zčervenání, mokvání kůže a svědivé pupínky. V pozdějším stádiu se pak objevuje zhrubělá, suchá a popraskaná kůže, svědění a loupání kůže.

Kontaktní alergický ekzém nejčastěji způsobují kovy, zejména nikl, kobalt, chrom, ale i stříbrno nebo zlato, organická barviva, některé složky kosmetických přípravků, epoxidy, formaldehyd, anestetika nebo i některé rostliny. Kontaktní alergický ekzém se vyskytuje u zaměstnanců, kteří pracují s těmito látkami, například kadeřníci, kosmetičky, zubaři, zedníci, malíři, kováři, zahradníci, zdravotníci nebo pracovníci v potravinářském průmyslu.

Nemoci způsobené stresem

Lidé v některých profesích, jako jsou hasiči, záchranáři nebo manažeři, jsou vystaveni vysokému stresu. Chronický stres může způsobit širokou škálu zdravotních problémů, včetně srdečních chorob, syndromu vyhoření nebo úzkostných poruch.

Nemoci způsobené viry a bakteriemi

Ve zdravotnictví nebo sociálních službách se také často objevuje nebezpečí virové nebo bakteriální nákazy. V některých případech lze i onemocnění COVID-19 považovat za nemoc z povolání.

COVID-19

Covid-19 může být uznán jako nemoc z povolání, pokud je splněno několik podmínek. Musí být prokázáno, že zaměstnanec byl vystaven zvýšenému riziku nákazy na pracovišti, že byl testován pozitivně na covid-19 a že měl klinické příznaky onemocnění. Nejčastěji o uznání žádají zdravotníci a pracovníci v sociálních službách, kteří přicházejí do úzkého kontaktu s nakaženými osobami.

Svrab

Další častou nemocí z povolání v České republice je svrab (Scabies). Je to infekční parazitární onemocnění kůže, které způsobuje parazitický roztoč zákožka svrabová (Sarcoptes hominis). Tímto onemocněním nejvíce trpí v povolání zdravotníci. Často se vyskytuje také v noclehárnách, ubytovnách a táborech. Lidé si často mylně myslí, že svrab je onemocnění způsobené zhoršenou hygienou. Není tomu tak, avšak nedostatečná osobní hygiena stav způsobený svrabem významně zhoršuje.


Trpíte některou nemocí z povolání? Můžeme vám pomoci.


Je důležité si uvědomit, že každé povolání má svá specifika a rizika spojená s pracovním prostředím. Prevence je klíčová pro minimalizaci rizika vzniku těchto nemocí. To zahrnuje správné používání ochranných prostředků, pravidelné přestávky, správnou ergonomii pracovního prostředí a včasnou lékařskou kontrolu.

Pokud se cítíte být ohroženi některou z nemocí, v prvé řadě se poraďte se svým lékařem nebo jiným odborníkem a diskutujte s ním vhodná opatření pro ochranu vašeho zdraví. Vždy je lepší počínat si preventivně tak, aby ke vzniku nemoci z povolání vůbec nedošlo.

Pokud však již nemocí z povolání trpíte, jsme tu od toho my, abychom vám v těchto situacích pomohli, uvedli vše do pořádku, a především přišli i s „náplastí“ za vzniklou škodu nebo zranění.

Kontaktujte nás, sdělte nám váš příběh a my vám řekneme, co si připravit k zahájení odškodňovacího procesu. Po podpisu smlouvy o spolupráci s námi necháme vypracovat znalecký posudek, který následně uplatníme u pojišťovny. Další složky odškodňovacího procesu můžeme vypracovat v průběhu či na konci léčení. Pokud by došlo k rozporu při pojistném plnění, i to za vás vyřídíme. Nemusíte se tedy proplétat pojistnými podmínkami nebo nástrahami právnických listin. Jediných vaším úkolem je dodat nám potřebné dokumenty a komunikovat.

Pokud jste se dostali do situace, kdy vám pojišťovna již nějaké peníze proplatila a vy s tím nesouhlasíte, nechte nás bezplatně prověřit, zda pojišťovna postupovala správně. Co se týče nemoci z povolání, lhůta pro uplatnění je započata dnem prokázání nemoci z povolání.

Štítky: , , ,