Nejčastější nemoci z povolání – kdo je ohrožen nejvíce?

Nejčastější nemoci z povolání – kdo je ohrožen nejvíce?

Nemoci z povolání jsou širokým souborem onemocnění, která vznikají v souvislosti s výkonem práce. Podle zákona o nemocenském pojištění se za nemoc z povolání považuje takové onemocnění, které bylo způsobeno vlivem škodlivých faktorů v pracovním prostředí nebo v souvislosti s pracovní činností. Nemoci z povolání mohou mít různé příčiny, projevy…