Jak postupovat při pracovním úrazu?

Jak postupovat při pracovním úrazu?

Pracovní úraz se může stát prakticky komukoli a kdekoli na pracovišti. Jde o nežádoucí součást profesního života, kterou nelze zcela eliminovat. Ať už jde o drobné poranění nebo vážnější zranění, je důležité vědět, jak správně postupovat. Rychlá a správná reakce může zmírnit následky úrazu a zabránit dalším komplikacím. V tomto…

Nejčastější pracovní úrazy a jak jim předcházet

Nejčastější pracovní úrazy a jak jim předcházet

Vznik pracovních úrazů je bohužel stále velmi častý ve většině odvětví průmyslu i služeb. Každý rok dojde k tisícům úrazů, které mohou mít závažné následky pro zaměstnance i zaměstnavatele. Mezi nejčastější pracovní úrazy patří pády, řezná zranění, popáleniny, poranění způsobená těžkými předměty nebo pracovními stroji a zařízeními, a také úrazy…

Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění – jak se počítá?

Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění – jak se počítá?

Poměrně nový pojem ztížení společenského uplatnění (ZSU) se v posledních letech dostává více a více do povědomí občanů ČR. Nejde o nic jiného než o původně dobře známé trvalé následky v důsledku úrazu (může to být jak úraz pracovní, tak úraz z dopravní nehody, ale i následky z nemoci z…