Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění – jak se počítá?

Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění – jak se počítá?

Poměrně nový pojem ztížení společenského uplatnění (ZSU) se v posledních letech dostává více a více do povědomí občanů ČR. Nejde o nic jiného než o původně dobře známé trvalé následky v důsledku úrazu (může to být jak úraz pracovní, tak úraz z dopravní nehody, ale i následky z nemoci z…